Werkwijze van de Architect

Een op maat gesneden werkwijze waarbij u centraal staat!

Voordeel Architect

Maarten van Duijn

Maarten van Duijn

Architect

Werkwijze

Gedurende het hele bouwtraject vindt overleg plaats tussen opdrachtgever en architect. Maarten van Duijn is hierbij uw enige aanspreekpersoon.

Dankzij dit intensieve contact blijft uw wensenpakket centraal staan en is flexibiliteit gedurende het gehele bouwtraject gegarandeerd. Erg belangrijk als je een huis laat bouwen of andere woonwensen gaat realiseren.

Onderstaand een verdere uiteenzetting over onze werkwijze.

Missie

Bij particuliere zelfbouw zijn de wensen van de opdrachtgever leidend. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt centraal staat en de architect dienend te werk gaat. Ontwerpen komen dan ook pas tot stand na intensief overleg met de toekomstige bewoners van het bouwwerk.

Het is dan ook de passie van de architect om steeds weer een uniek ontwerp voor onze klanten te realiseren. Een ontwerp dat helemaal past bij de persoonlijke voorkeur, wensen en dromen van de opdrachtgever.

Wilt u een kennismakingsgesprek, een op maat gemaakte offerte, of meer informatie? Neem contact op:

Werkwijze en mogelijkheden

Elke opgave benaderen wij anders, uw wensen en dromen zijn immers de leidraad voor het ontwerp. Gedurende het gehele traject, van initiatief tot oplevering, kunnen wij al uw zorgen uit handen nemen.Hiervoor zijn er op de tarievenpagina verschillende pakketten met aantrekkelijke prijzen opgenomen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om delen van het traject zelf te doen. In elk geval de Voordeel Architect zich volop inzetten uw belangen te behartigen.

Werkwijze; De Voordeel Architect bied twee mogelijkheden van werken;

A Het realiseren van uw project in een bouwteam; Hierbij wordt een schetsontwerp gemaakt, het afwerkingsniveau bepaald, waarna architect en aannemer een gezamenlijke prijsaanbieding als totaalprijs doen, voor het volledig realiseren van het gebouw tot en met de oplevering. Hierbij zijn alle kosten direct duidelijk voor het gehele traject. Dit is vergelijkbaar met de werkwijze van een catalogusbouwer, alleen dan architectonisch meer verantwoord. Met als resultaat een mooiere en waardevollere woning.

B Het realiseren van het project in een traditionelere aanbestedingsmethode. Bij deze aanbestedingsmethode zijn 5 verschillende stappen te onderscheiden;

1 Het maken van verschillende schetsontwerpen

2 Het definitief maken van het ontwerp

3 Het klaarmaken en indienen van de omgevingsvergunning

4 Het maken van een technische omschrijving, werktekeningen en Aanbesteden

5 Het bouwen van de woning

Deze stappen worden hiernaast verder toegelicht.

De voordeel architect werkt met beide methoden, de keuze is aan u. Beide Werkwijze hebben hun voordelen en nadelen. Hierbij kunt u uitgebreid geadviseerd worden.

Voor alle stappen zijn er heldere prijzen, kijk hiervoor bij tarieven:

 • Schetsontwerp

  1 Allereerst worden uw wensen en dromen besproken in een kosteloos gesprek. Vervolgens wordt er nagegaan of de gewenste nieuwbouw of  uitbreiding mogelijk is en wat voor vergunningstraject doorlopen zou moeten worden. De met u besproken plannen worden verwerkt tot verschillende schetsconcepten  met een globale kostenraming, waaruit u een keuze maakt, en we in goede samenspraak verder werken totdat u tevreden bent.

 • Uitwerking

  2Is er een schetsontwerp dat u bevalt? Dan gaan we dit verder uitwerken. Niet alleen qua indeling maar ook in materialen, installaties, techniek en gebruik. Verschillende opties passeren hierbij de revue, al dan niet ondersteunt met 3D impressies. Hierbij komen vaak oplossingen naar boven waar u zelf niet aan heeft gedacht of waar een aannemer niet mee zou zijn gekomen. Architectonische oplossingen leiden vaak tot een beter gebruiksgemak en beleving van uw kostbare ruimte.

 • Vergunning

  3Is het ontwerp naar uw zin? Dat wordt het klaar gemaakt voor de vergunningsaanvraag. Dit kan in één keer, maar soms wordt er eerst een vooradvies van de welstandscommissie gevraagd. Hierbij is overleg met de gemeente, constructeur en andere adviseurs benodigd. Vervolgens wordt alles vastgelegd in tekeningen en berekeningen, en kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

 • Aanbesteding

  4Bij de selectie en benadering van een aannemer kunnen wij u adviseren. Deze doen hun prijsaanbieding op basis van een technische omschrijving/ bestek en bestek- en werktekeningen. Hierna zorgen wij ervoor dat offertes worden aangevraagd en kloppen qua inhoud en volledigheid. Dan zijn deze vergelijkbaar  en kunnen nare kosten achteraf zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden. En nog belangrijker: Het gewenste eindresultaat wordt behaald.

 • Bouw

  5 Afhankelijk van uw eigen kennis en ervaring kunt u tijdens de verbouwing kiezen voor een bouwinspectie met controle op maat. U kunt kiezen voor inspectie van een bepaald onderdeel, een combinatie van onderdelen of voor een complete bouwbegeleiding. Dit om te controleren of de ontwerpuitgangspunten en de technische en kostenaspecten behaald worden. Wij kunnen u bijstaan in het tijdens de gehele bouwperiode, de oplevering, meer- en minderwerk en de eventuele nazorg.